Dynamo auto

Een dynamo (auto) of gelijkstroomgenerator is een machine waarin mechanische energie, binnenkomend via een draaiende as, omgezet wordt in elektrische gelijkstroomenergie.
Wanneer een elektrische geleider door een magnetisch veld beweegt wordt er elektrische spanning opgewekt in die geleider en bij een gesloten kring gaat er dus stroom vloeien vanuit de dynamo (auto).

Als importeur kunnen wij u voorzien van zowel automotive alsook een dynamo (auto) voor transport, grondverzet en boot. De keuze die u kunt maken is hierbij een nieuwe of ruil dynamo voor uw auto.

Gereviseerde dynamo (auto)

De gereviseerde dynamo (auto) is gedurende het remanufacturingsproces compleet gedemonteerd, gereinigd en gecontroleerd. Kritische of aan slijtage onderhevige onderdelen zijn vervangen door nieuwe delen. Na de montage is de complete dynamo (auto) getest.

Het remanufacturingsproces van vooraanstaande fabrikanten zoals Delco Remy is van zo’n hoog niveau, dat een gereviseerde dynamo (auto) niet van nieuw te onderscheiden is. Het leveringsprogramma is zeer breed en dekt, voor wat betreft een dynamo (auto), meer dan 98 procent van het wagenpark.

Voor uw Dynamo (auto) kunt u rekenen op een garantietermijn van maar liefst 24 maanden.