Privacy policy

Dit is de privacyverklaring van Frentec

In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens die met behulp van de website www.frentec.biz worden verzameld.

Frentec is de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerkingen van (persoons)gegevens die in deze privacyverklaring worden beschreven. Onze contactgegevens zijn:

Frentec
Marconilaan 9
6003 DD Weert

Bij vragen over deze privacyverklaring kunt u ons per e-mail bereiken op info@frentec.biz of per post op bovenstaand adres.

Welke persoonsgegevens verwerkt Frentec en waarvoor?

Frentec  verzamelt en verwerkt uw persoons/bedrijfsgegevens op de volgende manier.

Nieuwsbrieven

Frentec biedt aanbiedingen en nieuwsbrieven aan zodat u op de hoogte kunt blijven. Bij het aanmelden voor de nieuwsbrief verzamelen wij uw e-mailadres en uw bedrijfsgegevens. U kunt zich op ieder moment via een link in de nieuwsbrief weer afmelden voor de nieuwsbrief. Bij afmelding zullen wij u uit de verzendlijst verwijderen. Uw gegevens worden niet gedeeld met andere partijen dan Frentec

Cookies

Frentec maakt gebruik van analytische cookies om informatie te verkrijgen over de kwaliteit en/of effectiviteit van de website.  We maken daarbij gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het EU-U.S. Privacy Shield Framework. Google kan de verkregen informatie aan derden verschaffen indien Google daartoe wettelijk is verplicht, of voor zover deze derden de informatie in opdracht van Google verwerken. Meer informatie kunt u vinden in het privacybeleid van Google (https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/) en in het specifieke privacybeleid van Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl).

Ook maken wij  gebruik van cookies voor de gegevens die horen bij de webshop of formulieren die u invult op de site, dit zorgt ervoor dat u niet steeds de gevraagde gegevens hoeft in te vullen.

U heeft zelf controle over cookies en kunt de plaatsing daarvan weigeren door de cookie-instellingen in uw browser aan te passen. De meeste browsers geven aan op welke wijze u de plaatsing van cookies kunt weigeren, op welke wijze u geïnformeerd wordt over een plaatsing van een cookie, en hoe u geplaatste cookies kunt verwijderen. Door de plaatsing van cookies te weigeren of geplaatste cookies te verwijderen, kan het echter zijn dat u onze website niet (volledig) kunt gebruiken.

Uw privacyrechten

Wij zijn ons ervan bewust dat u een aantal privacy rechten heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens (inzage, rectificatie, verwijdering, beperking, bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid). Voor de uitoefening daarvan kunt u per e-mail of per post een verzoek sturen naar ons sturen. Zie daarvoor de hierboven vermelde contactgegevens. Voor verificatiedoeleinden kan om aanvullende informatie worden gevraagd om uw identiteit vast te stellen.

Ook heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat onze verwerkingen van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de privacyregelgeving. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens aangewezen als toezichthoudende autoriteit. Meer informatie kunt u vinden op de website http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te wijzigen. Wij raden u aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen voor eventuele wijzigingen.

Laatst gewijzigd: mei 2018